PrintFind a PDSFind a MSDS

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40

Wysokiej jakości semisyntetyczny olej do samochodów osobowych z silnikiem Diesla

Opis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 to semisyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 zapewnia:

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosując je w silnikach swoich pojazdów chcą uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu olejów konwencjonalnych. Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 do stosowania w silnikach pojazdów, które mogą być od czasu do czasu używane do jazdy w wymagających warunkach:

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 2000 X1 Diesel spełnia lub przewyższa następujące wymagania:10W-40
ACEA A3/B3X

 

 Mobil Super 2000 X1 Diesel posiada następujące aprobaty producentów:10W-40
MB-Approval 229.1X
VW 501 01/505 00X

 

Mobil Super 2000 X1 Diesel jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:10W-40
API CFX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 2000 X1 Diesel 
Lepkość10W-40
cSt w 40ºC97
cSt w 100ºC14,4
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 8740,91
Fosfor0,144
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92230
gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520,87
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-30

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego  (MSDS).  Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Logo Mobil i znak graficzny Pegaza, jak również logo Mobil Super Motor Oil są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

 

10-2012 

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.