PrintFind a PDSFind a MSDS

Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80

Olej do ręcznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 jest najwyższej jakości środkiem smarnym przeznaczonym dla produkowanych w Europie najnowocześniejszych wysoko obciążonych ręcznych skrzyń biegów stosowanych w pojazdach transportu drogowego od lekko do wysoko obciążonych. Olej ten jest mieszanką syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego systemu dodatków, który doskonale spisuje się przy częstej zmianie biegów, zapewnia płynność w niskich temperaturach oraz utrzymuje właściwą lepkość w wysokiej temperaturze. Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 został opracowany z myślą o zastosowaniach olejów klasy API GL-4, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych skrzyń biegów wymagających dopuszczeń ZF TE-ML 02L oraz/lub MAN 341 Typ Z4, które zastępują obecnie ZF TE-ML 02D i MAN 341 Typ Z3.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejsza technologia znacznie poprawiła osiągi stosowanych obecnie pojazdów transportu drogowego w zakresie obciążenia, prędkości i kontroli jazdy, dzięki innowacyjnej konstrukcji zespołów napędowych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zwiększyły też oczekiwania w odniesieniu do olejów, od których wymagany jest wyższy poziom jakości. W przypadku wysoko obciążonych ręcznych skrzyń biegów takie właściwości jak kontrola tarcia, zmniejszenie zużycia, stabilność termiczna, stabilność ścinania, przeciwdziałanie rdzy i korozji oraz ochrona uszczelnień muszą być optymalnie zrównoważone, aby móc zapewnić wydłużoną żywotność przekładni i synchronizatorów, płynną zmianę biegów i zdolność przenoszenia wysokich obciążeń w szerokim zakresie zastosowań. Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 zapewnia wyjątkowe osiągi zarówno w najnowszych, jak i w starszych modelach ręcznych skrzyń biegów. Kluczowe korzyści to:

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Doskonałe właściwości w zakresie przenoszenia obciążeń, przeciwdziałania zużyciu i w warunkach ekstremalnych ciśnieńPomaga chronić przed zużyciem w trudnych warunkach pracy przez cały okres eksploatacji skrzyni biegów
Doskonała ochrona przed tworzeniem osadów i lakieruPrzyczynia się do większej trwałości uszczelnień oraz wydłużenia okresów wymiany i serwisowania
Doskonała ochrona przed korozją miedzi i jej stopówPrzyczynia się do ochrony i przedłużonej eksploatacji synchronizatorów, zapewniając jednocześnie płynną zmianę biegów
Skuteczna ochrona termiczna i oksydacyjna przy wysokich temperatur roboczychPrzyczynia się do wydłużenia okresów przesmarowania i serwisowania, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów utrzymania 
Doskonała stabilność ścinaniaPomaga w utrzymaniu właściwej lepkości i wytrzymałości warstwy olejowej, chroniąc przed zużyciem w czasie eksploatacji w trudnych warunkach
Wyjątkowo dobra płynność w niskich temperaturachPrzyczynia się do łatwej i płynnej zmiany biegów i szybkiego rozruchu
Wydłużona zdolność eksploatacyjnaPomaga kontrolować koszty operacyjne i przyczynia się do lepszej wydajności sprzętu

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do użytku w:

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 posiada następujące dopuszczenia producentów: 
ZF TE-ML 01LX
ZF TE-ML 02LX
ZF TE-ML 16KX
MAN 341 Typ E3X
MAN 341 Typ Z4X

 

Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 jest zalecany przez ExxonMobil do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych: 
API GL-4X
ZF TE-ML 08X

  

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac XHP Olej Przekładniowy 75W-80 
Klasa lepkości SAE75W-80
Lepkość, ASTM D 445 
cSt w temp. 40ºC55,7
cSt w temp. 100ºC9,5
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270155
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-42
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92234
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520,858

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Kartę Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Mobil, Delvac, logo firmy Mobil oraz wizerunek biegnącego Pegaza są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation. 

4-2013 

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.